Сливница



Траурна манифестация срещу условията на Ньойския мирен договор

На днешната дата, преди 101 години (27.11.1919 г.), поставена сред страните загубили Първата световна война, България е принудена да подпише Ньойският мирен договор.
След тази поредна тъжна страница в нашата история, България трябва да предаде на Кралството на сърби, хървати и словенци Западните покрайнини – областите около Босилеград, Цариброд и Струмица, както и няколко села в Кулско с предимно влашко население. Антантата поема под управление Беломорска Тракия, която скоро след това е дадена на Гърция.

още...

През 1986 година общинската администрация в гр. Сливница реализира останалият единствен по рода си, поне до този момент, двуезичен фото албум, озаглавен „Сливница“. Албумът е по случай празненствата за 100 годишнината от Сръбско-българската война (1885). За град Сливница и хората в него, този албум, е както „The Americans“ на Робърт Франк за САЩ. Едва ли […]

още...

За пръв път името на село Сливница се споменава в турски документ от 1456 година, който описва тимарските владения в нахиите Висока и Знепол. Думата “Сливница” е старинна, но граматическата й структура е ясна. Образувана е от корен “слив” и наставка “ница”. Поради двузначност на корена “слив” значението на селищното название може да се тълкува […]

още...