За пръв път името на село Сливница се споменава в турски документ от 1456 година, който описва тимарските владения в нахиите Висока и Знепол. Думата “Сливница” е старинна, но граматическата й структура е ясна. Образувана е от корен “слив” и наставка “ница”. Поради двузначност на корена “слив” значението на селищното название може да се тълкува […]

още...