СливницаПрез 1986 година общинската администрация в гр. Сливница реализира останалият единствен по рода си, поне до този момент, двуезичен фото албум, озаглавен „Сливница“. Албумът е по случай празненствата за 100 годишнината от Сръбско-българската война (1885). За град Сливница и хората в него, този албум, е както „The Americans“ на Робърт Франк за САЩ. Едва ли […]

още...

22-03-2009 | 1 коментар »

За пръв път името на село Сливница се споменава в турски документ от 1456 година, който описва тимарските владения в нахиите Висока и Знепол. Думата “Сливница” е старинна, но граматическата й структура е ясна. Образувана е от корен “слив” и наставка “ница”. Поради двузначност на корена “слив” значението на селищното название може да се тълкува […]

още...